Astronaut


Interstellar overdrive is playing on her phonograph
She believes he?s still alive out there in his hovercraft
Entering the atmosphere it shudders and it breaks apart
Fragments falling everywhere one hits her heart

Your lonely sister is praying for an astronaut
She rises from her knees to knock his helmet off

Walking in an open field she comes across an ankle bone
Takes it home and drills a hole and wears it on a leather thong
Having such an awful time accepting that he?s really dead
Her astronaut?s alive and well inside her head

Your lonely sister is praying for an astronaut
She rises from her knees to knock his helmet offCaptcha
Widget
Liedje Ass Ponys Astronaut is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Astronautmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ass Ponys Astronaut downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Astronaut in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.