Inseparable Lovers


Rick Cousin & J Scott)

Inseparable lovers,
from the start I really want to know what's going on in my heart
Hey, I've got this feeling that you will be mine,
all mine until the end of time
As I go along, I can feel you keep me going strong
Each and every day as I go my way
My love is all for you and it's here to stay
I've been waiting, I've been waiting

Why baby, do you make me feel that way?
I'm glad I got you in my love today
I'll never doubt your love will stay
You love will stay always

I'm hanging on just like a child, said I've been with you (for quite a
while)
Please girl, understand me?
Oh my love is not demanding, and I will not ever leave you
Ever leave you (No, No, No, No, No)
Real love with good intentions
Girl won't you share my visions
My visions of a perfect love
Just like the ones from up above
My perfect angel, listen
I have but one conviction
You were the change and I plead guilty
I plead guilty
You love hit me

CHORUS

Inseparable, love will never go away
Inseparable, love will always be here to stay

CHORUSCaptcha
Liedje Az Yet Inseparable Lovers is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Inseparable Loversmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Az Yet Inseparable Lovers downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Inseparable Lovers in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.