So In Love


As we stroll along together
Holding hands walking all alone,
Wee doo wee doo
So in love are we two,
That we don't know what to do,
So in love,
In a world of our own

As we walk by the sea together,
Under stars twinkling high above,
Wee doo wee doo
So in love are we two,
No one else but me and you
So in love,
So much in love,
So in love,
So much in love,

We stroll along together
I tell you, i need you oh so much
I love, i love you my darling,
Can you tell it in my touch

As we walk down the aisle together
We will vow to be together till we die
So in love are we two just can't wait to say i do,
So in love
In a world of our own
So in love, are you and i

Babe i hope you realise you mean so much to me
Your everything i ever wanted in a women
To touch, to feel ur body close to me
I just wana hold u in my arms forever
I love you baby

As we walk down the aisle together
We will vow to be together till we die
So in love are we two just can't wait to say i do,
So in love
Are you and i
So in love are you and i

So in love (repeat till fade to end)Captcha
Liedje Az Yet So In Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied So In Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Az Yet So In Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje So In Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.