Animal Army


Tyrannosaurus marches before us
Lions laugh at the smell of a gun
Ride on the back of an elephant's shoulders
Tell all your friends your an angel
Animals dance along, animals
Tyrannosaurus marching towards us
Lions a mass coming out of the grass
Ride on the back of an elephant's shoulders
Tell all your friends your an angel
Leopards dancing, in my paradise
Animal armies, in my

Tyrannosaurus marching towards us
Lions a mass coming out of the grass
Ride on the back of an elephant's shoulders
Tell all your friends your an angel

an angel an angel

Leopards dancing, leopards dancing in my paradise
Tigers dancing, tigers dancing in my paradise
chrome and candy, chrome and candy in my paradise
Animal armies, animal armies in my

Leopards dancing, leopards dancing in my paradise
Tigers dancing, tigers dancing in my paradise
Solar planets, solar planets in my paradise
Animal armies, animal armies in my paradise







Captcha
Liedje Babylon Zoo Animal Army is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Animal Armymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Babylon Zoo Animal Army downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Animal Army in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.