Honeymoon In Space


Electrics day hangin' over me
I think we're about to lose control
Space police say to me
Hello, Hello, Hello
Is it me, nobody telephoned

Electric rain hangin' over me
I think we've finally lost control
Space Police callin' me
That's why your garden never grows
But I'm afraid to say hello, hello, hello

*When tomorrow comes they'll wipe your fears away
Celebrating life in space
When the morning comes they'll wipe your fears away
Life on earth will stay the same
She flies with grace (Glides with grace)
How I love the taste (I love the taste)
Honeymoon in space (space, space, space)

Better day hangin' over me
I think we've finally lost control
Space police say to me
Hello, Hello, Hello, Hello (Hello, Hello, Hello, Hello)
Is it me, nobody telephoned
It it me, nobody ever called

*Repeat twice

She glides with taste
I love the taste
Honeymoon in spaceCaptcha
Liedje Babylon Zoo Honeymoon In Space is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Honeymoon In Spacemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Babylon Zoo Honeymoon In Space downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Honeymoon In Space in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.