Zodiac Signs


If there's a God,
who's got a road
Leading to his house
The animals walk alone,
The sign of the Zodiac
I am always scared of being alone

Sex is my drug and lifts my soul
Got no love, got no home,
Sick of being myself

Problem child, drives me wild,
The sign of the Zodiac
I am always scared of being alone,
Everybody wants to be loved

Explotation of porno girls,
Life forces slowly slipping

Sign, Zodiac sign, the sign
Zodiac sign, the sign
Zodiac, Zodiac sign

We've got soul
We've got soul
If there's a God,
who's got a road
Leading to his house

The animals walk alone,
The sign of the Zodiac
I am always scared of being alone

Sex is my drug and lifts my soul
Explotation of porno girls,
The life force is slowly seeping

Sign, Zodiac sign, the sign
Zodiac, Zodiac sign,
Zodiac, Zodiac signCaptcha
Liedje Babylon Zoo Zodiac Signs is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Zodiac Signsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Babylon Zoo Zodiac Signs downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Zodiac Signs in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.