The Fiddle


The Fiddle will play loud and clear
Rip up all your underwear
Hypnotized like a mad man's eye
You can't run away
(2x)

Take it off In me you'll find
thoughts Across your mind
Don't you know you wouldnt stay statue
The fiddle is where I wanna get next to
Tough enough the fidle is no kind
Handcuff my head's In your mind
Do you wanna dance and I'll be the next
?? side

The Fiddle will play loud and clear
Rip up all your underwear
Hypnotized like a mad man's eye
You can't run away
(2x)

Can't run away can't run away
Can't run away can't run away
You can't run away
(2x)

The Fiddle will play loud and clear
Rip up all your underwear
Hypnotized like a mad man's eye
You can't run away
(2x)

Left alone You ain't no more
Come with what you got '
Madness on coing up and down
Take a break coming with the big sound
Respect me and respect your track
Put it on and you will come back
Follow me with the sound
Shout It out and out

Do you wanna jump, do you wanna jump, jump
Do you wanna laugh, do you wanna laugh, don't cry
Do you wanna jam, do you wanna jam
Everyone come, you gotta right come
(2x)

The Fiddle will play loud and clear
Rip up all your underwear
Hypnotized like a mad man's eye
You can't run away
(2x)Captcha
Widget
Liedje Basic Element The Fiddle is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Fiddlemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Basic Element The Fiddle downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Fiddle in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.