Dead Melodies


Where will you go
When this day is over
A gambler?s purse
Lays on the road

Straight to your door
Snakes have gone crazy tonight
Winding their way out of sight

A laugh, a joke
A sentiment wasted
Seasons of strangers
They come and go

Doldrums are pounding
Cheapskates are clowning this town
Who could disown themselves now

Engineer
Slow down this old train
Cinders and chaff
Laugh at the moon

Night birds will cackle
Rotting, like apples on trees
Sending their dead melodies to meCaptcha
Widget
Liedje Beck Dead Melodies is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dead Melodiesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beck Dead Melodies downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dead Melodies in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.