Away


Away, we grow cold as years pass
Who we were echoes still

I remember your smile still
Though you're far away
I remember tears on your face
Though the reasons fade

Away, for so long we were one
Though dreams fade we are strong

Rain is merely tears on your face
Yet still hope remains

So long my love may we never fade
Our time lives on in a land within
So our eyes may find smiles from our distant days
And at night our stars burn as long as beforeCaptcha
Widget
Liedje Bella Morte Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bella Morte Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.