Exodus


Come, come fallen ones
Dance in the healing stream
He has faithfully kept you
Brought you out of captivity

Rejoice, rejoice with all your hearts
Sing Him a new song
That's heard high on the windswept mountains
It will resound

Lead, Lord, with unfailing love
Those that You have ransomed
And we will sing out as we go on
Our God is faithful
Our God is faithful

Reflect, reflect on all your days
You weren't so free then
Once you were all called slaves
But now, blessed children

Move, move your feet
Dance before the Lord
On to the Promised Land
On to your reward, sing

Lead, Lord, with unfailing love
Those that You have ransomed
And we will sing out as we go on
Our God is faithful
Our God is faithful

Our enemies are at the bottom of the sea, our enemies
Our enemies are at the bottom of the sea, our enemies

Lead, Lord, with unfailing love
Those that You have ransomed
And we will sing out as we go on
Our God is faithful
Lead, Lord, with unfailing love
Those that You have ransomed
And we will sing out as we go on
Our God is faithful
Our God is faithful
Our God is faithful (our God is faithful)
Our God is faithfulCaptcha
Widget
Liedje Bethany Dillon Exodus is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Exodusmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bethany Dillon Exodus downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Exodus in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.