Great Big Mystery


Air is dry, the sun is gone
When I breathe, I breate alone
Ten times a day I cry
Just to prove that I'm alive
Oh, that I'm alive

I have tried to be the queen
I have tried most everything
Leads me to the same place
On my knees or on my face
On my knees or on my face

Nations fall when You speak
And You have spoken over me
I am tired of giving in so easily

The way You keep on loving me
Is changing everything I see
It's a great big mystery

The fingers on my weathered bow
Are giving out and letting go
I need You now to take me in
I cannot fight alone again
Can't fight alone again

You are the mysteryCaptcha
Widget
Liedje Bethany Dillon Great Big Mystery is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Great Big Mysterymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bethany Dillon Great Big Mystery downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Great Big Mystery in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.