Spaceman


Oh woh-oh
Oh woh-oh
Oh woh-oh

I see your face on television
Almost everyday
In magazines and on the big screen
Close and far away

Oh woh-oh

Remember that night at my window
When I waved at you
I must have been only five also
But I never forgot you
I wonder why you chose those others
And you never come to call on me
I'm the one who's waiting for you
I really need you
Please pick me

Spaceman oh spaceman
Come rescue me from this
Calling all aliens
Come rescue me

Spaceman oh spaceman
Come rescue me from this
Calling all aliens
Come rescue me

Oh woh-oh
Oh woh-oh

Remember that night at my window
When I waved at you
I must have been only five also
But I never forgot you
I wonder why you chose those others
And you never come to call on me
When I'm the one who's waiting for you
I really need you
Please pick me

Spaceman oh spaceman
Come rescue me from this
Calling all aliens
Come rescue me

Spaceman oh spaceman
Come rescue me from this
Calling all aliens
Come rescue me

Spaceman oh spaceman
Come rescue me from this
Calling all aliens
Come rescue me

Oh woh-oh
Oh woh-ohCaptcha
Widget
Liedje Bif Naked Spaceman is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Spacemanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bif Naked Spaceman downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Spaceman in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.