Sittin' On Ready


Written by billy burnette and larry henley

Still awake on borrowed time
I got my baby on my mind
Baby she's the only one
Only one gonna get me some
Well I feel my fever on the rise
She gonna be here anytime
Come on knockin' on my door
'cause baby I can't take no more
Well I feel it getting' hot rockin' steady
Waitin' on you to come and get me
Sittin' on ready - sittin' on ready
Sittin' on ready - yeah yeah
Well did I hear that car door slam
Come on baby here I am
You came right on time
When you came on my mind
Well I feel it getting' hot rockin' steady
Waitin' on you to come and get me
Sittin' on ready - sittin' on ready
Sittin' on ready - yeah yeah
I'm sittin' on ready
I'm sittin' on ready
I'm sittin' on ready
I'm ready babyCaptcha
Liedje Billy Burnette Sittin' On Ready is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sittin' On Readymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Burnette Sittin' On Ready downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sittin' On Ready in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.