Songtekst van Billy "crash" Craddock: Don't Destroy Me

Don't Destroy Me


You mean so much to me
I love you, can't you see
You're cruel as cruel can be
So don't, don't destroy me

I gave my heart to you
A foolish thing to do
So, darling, please be true
Oh, don't, don't destroy me

For you should leave me now
I'd say I'd forget and forgive
But I'll remember the vow
With the heartbreak as long as I live

So hold my heart with care
My life and love of there
Please give me yours to share
Oh, don't, don't destroy me

For you should leave me now
I'd say I'd forget and forgive
But I'll remember the vow
With the heartbreak as long as I live

So hold my heart with care
My life and love of there
Please give me yours to share
Oh, don't, don't destroy me

Please, don't, don't destroy me
Oh, don't, don't destroy meCaptcha
Widget
Liedje Billy "crash" Craddock Don't Destroy Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Destroy Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy "crash" Craddock Don't Destroy Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Destroy Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.