Dont Destroy Me


Don't send me on my own
The world's too big a place
For me to have to face alone
I've depended on you
For much too long
And it's too late
For being strong
I can't go through
Life without you
So I'm begging you
Don't destroy me
Don't pull my world out from under me
You destroy me
Taking away the love I'm living for
You can't be made of stone
Not you who loved me so
You couldn't leave me all alone
I'm like a lost lonely child
Who's only safe
Within the warmth of your embrace
Please understand
That's my heart in your hand
And I'm begging you
Don't destroy me
Don't pull my world out from under me
You destroy me
Taking away the love I'm living for
So I'm begging you
Don't destroy me
Don't pull my world out from under me
You destroy me
Taking away the love I'm living forCaptcha
Liedje Kiki Dee Dont Destroy Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dont Destroy Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kiki Dee Dont Destroy Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dont Destroy Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.