Solidarity


What's the matter, people?

Solidarity, solidarity

Everybody wants the same thing, don't they?
Everybody wants a happy end
They wanna see the game on Saturday
They wanna be somebody's friend

Everybody wanna work for a living
Everybody wants their children warm
Everybody wants to be forgiven
They want a shelter from the storm

Look at me, I ain't your enemy
We walk on common ground
We don't need to fight each other
What we need, what we need

Solidarity, solidarity
Solidarity, solidarity

Nobody likes to ask for money
Somebody likes to play the clown
Nobody likes to wait in a long line
Nobody likes being pushed around

Everybody wants their family protected
They wanna express themselves
Everybody wants to live forever

Look at me I ain't your enemy
Don't believe everything you hear
This is no time to fight each other
What we need, what we need

Solidarity, solidarity
Solidarity, solidarity
Solidarity, solidarity
Solidarity, solidarity
Solidarity, solidarity
Solidarity

Hey, people

Everybody wants the same thing, don't they?
Everybody wants a happy end
They wanna see the game on Saturday
They wanna be somebody's friend

Everybody wants the same thing, don't they?
Everybody wants a happy end
They wanna see the game on Saturday
They wanna be somebody's friend

Everybody wanna work for a living
They wanna keep their children warm
Everybody just wants to be forgiven
They want a shelter from the storm

What we need, what we need

Solidarity, solidarity
Solidarity, solidarity
Solidarity, solidarityCaptcha
Widget
Liedje Black Uhuru Solidarity is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Solidaritymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Black Uhuru Solidarity downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Solidarity in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.