Willow Tree


Oh as I sit under this weeping willow tree
Pain and sorrow is all that I feel
Deep inside of me its burning out of control
That same sensation You started in my soul.

So, Peace and love in the ghetto
Peace and love in the ghetto, now
Peace and love in the ghetto
Peace and love in the ghetto now

Oh as I sit under this weeping willow tree
Pain and Sorrow is all around me
Woe as I wipe these tears from my eyes
Oh yeah, I realize that Our lives should be free

(Chorus)

Oh as I sit under this weeping willow tree
Never been enchanting the vines of the concrete
Oh as I wipe these tears from my eyes, Oh father
I realize that our lives should be free

(Chorus)

Like a bird in a tree
(Peace and love in the ghetto now)
Mm, Yeah,
I'm holding one tired eye
(Peace and love in the ghetto now)
Steady, Its Free now.

Oh love, love...love for everyoneCaptcha
Widget
Liedje Black Uhuru Willow Tree is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Willow Treemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Black Uhuru Willow Tree downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Willow Tree in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.