A Legend Never DiesYou know we could last forever
Together 'til the end of time
An everlasting love just like the stories go
We'll make history you and I
A legend never dies

Tonight is the beginning
Our once upon a time
Like the stars we'll always light the sky
Like the heavens you and I
And a legend never dies
A legend never dies, na na na na

Some things were meant to live on and on
That's how a legend survives na na na na na na na
A legend never dies

Yeah! We'll spread our wings and fly forever
'Cause a legend knows no time
And just like the stars we'll always light the sky
We'll make history you and I
A legend never dies na na na na

Some things were meant to live on and on
That's how a legend survives
We'll live on and on
Oh, a legend never dies
We'll live on and on
That's how a legend survives na na na na na na na
A legend never diesCaptcha
Widget
Liedje Blackfoot A Legend Never Dies is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Legend Never Diesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blackfoot A Legend Never Dies downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Legend Never Dies in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.