Wishing Well


Take off your hat; kick off your shoes
I know you ain't goin' anywhere
Run "?round the town, singin' your blues
I know you ain't goin' anywhere
You've always been a good friend of mine,
But you're always sayin' farewell
And the only time that you're satisfied
Is with your feet in the wishing well
Oh"¦ Yeah"¦ Wish!
Throw down your gun "? you might shoot yourself "?
Or is that what you're tryin' to do?
Put up a fight you believe to be right
And someday the sun will shine through
You've always got something to hide;
Something you just can't tell
And the only time that you're satisfied
Is with your feet in the wishin' well
Oh"¦ Yeah"¦
But I know what you're wishin' for:
Love in a peaceful world Yeah"¦
Love in a peaceful world Oh, yeah"¦
Love in a peaceful world
Mmmmmmmm"¦
Na na na na na na na-na"¦
Na na na na na na na"¦

You've always been a good friend of mine,
But you're always sayin' farewell
And the only time that you're satisfied
Is with your feet in the wishing"¦ well!
Oh! Yes! But, uh"¦ Ow!
I wish you well"¦
Oo-oo-ooh! The wishing well! Ow!
Everybody has a wish"¦
Everybody has a dream Yeah, yeah!
I wish you well"¦ Ow!
Well, you dream"¦ your own time"¦Captcha
Widget
Liedje Blackfoot Wishing Well is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wishing Wellmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blackfoot Wishing Well downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wishing Well in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.