Big Wheels


(Jackson Spires)
Yes, I see you drivin' in your new limousine
All that you own is shiny and clean
You get your money by stealin' them blind
You know you're one of a kind
You're flyin' high every single day
Eatin' your steaks while someone else pays
But it's all right 'cause I don't need it from you
I don't count on you to help me through
Big Wheels keep runnin' over your prey
Stealin' more money everyday
Watch out, honey, don't get in their way
Don't count your money, not right away
It'll catch up to you, oh, someday
Then what will happen to your dream
They'll take away your new limousine
Big Wheels keep runnin' over your prey
Stealin' more money everyday
Watch out, honey don't get in their way
I see you drivin' in your new limousine
All that you own is shiny and clean
You get your money by stealin' them blind
Good Lord, you know you're one of a kind
Big Wheels keep runnin' over your prey
Stealin' more money everyday
Watch out, honey don't get in their wayCaptcha
Widget
Liedje Blackfoot Big Wheels is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Big Wheelsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blackfoot Big Wheels downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Big Wheels in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.