Closest Thing To HeavenVerse

I've been going 'round in circles, trying to make my life complete,
Searching for that special woman, I was about to fall,
admit defeat,
But I waited just a bit longer, held on a bit stronger,
now she's here, right on time, the closest thing to heaven,
I'll ever find

Verse

Now everybody's lookin' for an angel they can call their own,
A little taste of paradise, nothing like you've ever known
I want to hold her just a little bit closer, so much love,
I want to show her, cause she's here, she's one of a kind,
and she's the closest thing to heaven I'll ever find

Chorus

Closest thing to heaven I'll ever find,
and when she looks at me I go out of my mind,
Closest thing to heaven and she's one of a kind,
she's the closest thing to heaven, oh baby

Bridge

Yeah, I want to hold her just a little bit closer, so much love,
I want to show her, cause she's here, she's one of a kind,
and she's the closest thing to heaven, I'll ever find

Repeat ChorusCaptcha
Widget
Liedje Blackfoot Closest Thing To Heaven is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Closest Thing To Heavenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blackfoot Closest Thing To Heaven downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Closest Thing To Heaven in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.