Not Gonna Cry Anymore


Well I've been up, I've been down,
I've been jilted, jacked around,
Treated bad by my best friend

So close to tears again, Not Gonna Cry Anymore,
I'm Not Gonna Cry Anymore, Oh no, Ah yes,

Tried so hard to make it right,
But you wont take no one's advice,
And you'll be sorry that you made all the hurt,

I'm turnin' round to you and sayin' goodbye,
I'm Not Gonna Cry Anymore,
I've gone all to pieces before,
I'm Not Gonna Cry Anymore, Oh, no,

Standing here, I watch you laughing at me
tell me why?
I think it's time, I'm ready to leave,
start a new life,
Leave all the sadness behind, yeah, yeah,

So close to tears again, I'm Not Gonna Cry
Anymore, I've gone all to pieces before, yeah, yeah,
I'm Not Gonna Cry Anymore, and I believe
in my heart I'll walk out that door,
Not Gonna Cry,
Not Gonna Cry AnymoreCaptcha
Liedje Blackfoot Not Gonna Cry Anymore is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Not Gonna Cry Anymoremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blackfoot Not Gonna Cry Anymore downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Not Gonna Cry Anymore in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.