Biko


(You're not doing this alone)

For my sweetheart, the melancholic, you have crossed the River Styx
And the waves have taken you away
As I lay my head on your chest, I can hear it in your veins
Wake me up when you come to bed

So toughen up
Biko, toughen up
Biko, toughen up
This world isn't kind to little things
(You're not doing this alone)

Was my love not strong enough to bring you back from the dead?
If I could eat your cancer I would, but I can't
(You're not doing this alone)
So I keep writing these songs for you to steal you from your grey
We can dance in our front room again

So toughen up
Biko, toughen up
Biko, toughen up
I need you to be strong for us

So toughen up
Biko, toughen up
Biko, toughen up
This world isn't kind to little things
(You're not doing this alone)

Don't you know that when you stand, you stand up for the both of us?
Remember that when the darkness looms
(You're not doing this alone)
Every tear you she'd is cleansing, taking the pain away from you
I left you blueberries in the fridge, the little things that I can do

So toughen up,
Biko, toughen up (that I can do)
Biko, toughen up (that I can do)
I need you to be strong for us

So toughen up
Biko, toughen up
Biko, toughen up
This world isn't kind to little things

(You're not doing this alone)

Resist!

So toughen up (Resist! )
Biko, toughen up (Resist! )
Biko, toughen up (Resist! )
I need you to be strong for us (Resist! )

So toughen up (Resist! )
Biko, toughen up (Resist! )
Biko, toughen up (Resist! )
This world isn't kind to little things (Resist! )

(You're not doing this alone)Captcha
Widget
Liedje Bloc Party Biko is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bikomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bloc Party Biko downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Biko in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.