Songtekst van Bloc Party: Cells Shaped Like Stars

Cells Shaped Like Stars


This house is sick, it ruins us
The scent of death in every kiss
In every room we have she'd tears
I'm calling time

I'll bring you back, back from the brink
I'll dry your tears

You see, in our bodies, in our bodies
There are cells shaped like stars
'Cause in our bodies, there are universes
Everything that ends will one day start again
We must think our way through this

Such rosy cheeks, a healthy smile
We must put this behind us
She's watching us from the stars
Her requiem

You see, in our bodies…

You see, in our bodies…

I know that she would
Have been a girl
You'll meet her one day
She'll remember youCaptcha
Widget
Liedje Bloc Party Cells Shaped Like Stars is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cells Shaped Like Starsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bloc Party Cells Shaped Like Stars downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cells Shaped Like Stars in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.