Luno


And you're tired of your Mum
And you're tired of your Dad
Got you jumping through hoops
Got you shaving your legs
Let it pass, let it pass, let it pass over you

And you're tired of your face
And you're tired of your nose
Got you jumping through hoops
Got you shaving your legs
Let it pass, let it pass, let it pass over you

And your nose is bleeding
You've been lying to me

There will be no hesitation
There will be no confrontation
There will be no indication
There will be no cause
There will be no exultation
There will be no justification
There will be no way at all

And your nose is bleeding
You've been lying to me

Luno
Come back to me the the way you were
The way you were when we were young
I'm trying to tell you everything
I'm trying to tell you everything

I can heal the blind
I can cure the sick
I can say the right things
I can say the right things
Where d'you get so cruel
Where do you go
Cos you're never here

And your nose is bleeding
You deserve itCaptcha
Widget
Liedje Bloc Party Luno is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lunomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bloc Party Luno downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Luno in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.