Plans


Wake up dreamer
It's happening without you
Cut your hair and shave your beard
You squandered your chances
I'll give you a thousand pounds
To show me how you do it
Stop being so laissez-faire
We're all scared of the future

Been training vipers to come for you
In your dreams to release you
Been training vipers to come for you
In your sleep
And the ravens are leaving the tower
And the ravens are leaving the tower
Make your peace

I've got a taste for blood
Leave the weak, leave the young
I've got a taste for blood
I'm walking out without you
You will kill or be killed
It's about progress
I've got a taste for blood

Wake up sleepyhead
It's happening without you
Such a nice guy
You tell me everything twice
Whipcrack speed jump
We will run backwards
Stop being so laissez-faire
We're all scared of the future

We make plans for big times
Get bogged down, distracted
We make plans for good times
All neon, all surface
So kiss me before it all gets complicatedCaptcha
Widget
Liedje Bloc Party Plans is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Plansmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bloc Party Plans downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Plans in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.