Good Little GirlsShe's her Momma's baby, she's her Daddy's pride an' joy
They've kept her under wraps, she ain't been hangin' out,
With any ugly actin' boys
Hardly ever been kissed, twenty years of innocence,
Just what I'm lookin' for
I wanna be the man that's holdin' her hand,
When she can't hold it back anymore

Good little girls make some mighty wild women,
Been savin' it up since the very beginnin':
When they fall in love, they wanna take it to the limit
Good little girls make some mighty wild women

Well, she's never been to Vegas or danced in a honky-tonk
No trail of broken hearts although she looks the part:
That ain't the kind of life she wants
She's waitin' for a gold ring, before she tries her wings;
That's what I'm waitin' for
yeah I wanna be the man that's holdin' her hand,
When she can't hold it back any more

Good little girls make some mighty wild women,
Been savin' it up since the very beginnin':
When they fall in love, they wanna take it to the limit
Good little girls make some mighty wild women

Good little girls make some mighty wild women,
Been savin' it up since the very beginnin':
When they fall in love, they wanna take it to the limit
Good little girls make some mighty wild womenCaptcha
Widget
Liedje Blue County Good Little Girls is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Good Little Girlsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blue County Good Little Girls downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Good Little Girls in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.