Evil DickEvil Dick!

Evildick!
Evildick!
Evildick!
Evil dick

Evil Dick likes warm wet places
Evil Dick don't care about faces
Evil Dick likes young, tiny, small spaces
Evil Dick leaves warm, gooey, tell-tale traces
Evil Dick

Evildick!
Evil Dick
Evildick!
Evil Dick

Late at night, Evil Dick
He comes to me
He says:
Don't sleep alone,
Don't sleep alone

Late at night, Evil Dick
He wakes me up
He says:
Don't sleep alone
Don't sleep alone
Don't sleep alone
Don't sleep alone
Don't sleep alone!

EvilDick!
Evil Dick
EvilDick!
Evil Dick

I had this girl
She said she loved me
Thought there was no one
ever above me
She wanted to marry,
and have my child
But Evil Dick,
He had to get fuck wild!

Took me out one night,
Out with the freaks
If ever there was pussy,
Evil Dick would seek
My girl caught me skeezin'
She said I wasn't shit
I said: "Wasn't me baby,
It was the mother fucker Evil Dick!"

Late at night, Evil Dick
He comes to me
He says:
Don't sleep alone,
Don't sleep alone

Late at night, Evil Dick
He wakes me up
He says:
Don't sleep alone
Don't sleep alone
Don't sleep alone
Don't sleep alone
Don't sleep alone!

EvilDick!
Evil Dick
EvilDick!
Evil Dick

And when Evil Dick has his way,
It sounds a little like this

(moaning)

Damn, Dick

EvilDick!
Evil Dick
EvilDick!
Evil Dick

Late at night, Evil Dick
He comes to me
He says:
Don't sleep alone,
Don't sleep alone

Late at night, Evil Dick
He wakes me up
He says:
Don't sleep alone
Don't sleep alone
Don't sleep alone
Don't sleep alone
Don't sleep alone!Captcha
Liedje Body Count Evil Dick is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Evil Dickmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Body Count Evil Dick downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Evil Dick in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.