AlwaysHere today, gone tomorrow
Crack the bone, get to the marrow
To be a bee and the flower
Before the sweetness turns to sour

What we have we're gonna keep, always
What we've lost we don't need, always
What is it that won't let you sleep, always

Be the arrow and the target
Put your head over the parapet
Be uncool, be awkward
Don't look in the obvious place
The soul needs beauty for a soulmate

Get down off your holy cloud, always
God will not deal with the proud, always
Well if you dream then dream out loud, always
Eternally yours, always

I want you
I want you
I want you

Know what to do yourself, always
Go find yourself in someone else, always
And always wear a safety belt, always
Wait for me I'm running late, always
This is the moment that we share for always
Turning slowly into a prayer, always

Now and forever
For always…Captcha
Liedje Bono Always is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Alwaysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bono Always downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Always in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.