Freed Pig


You were right
I was batteling you
trying to prove myself
I tried to bury you with guilt
I wanted to bring you down
I got nothing better to do
than pay too much atttention to you
It's sad but it's not your fault

Selfrighteous fool
I guess I lost that cool
Tapping till I drive you insane
Selfrighteous, never right
Setting back, so uptight
to tolerate me
the sphere I bring

Why, I was obsessed to bring you down
Watching your every move
Playing a little boy game
Always had something to prove
Waiting to cut you down
Making it hard to move
With only one thing to do
Tell me first to make it easy

Now you will be free
Now nothing depends on me
Tapping till I drive you insane

Now you will be free
No sick people to
I figure it has that warm
I thought I would never go
I thought I would never go

Freed pigCaptcha
Widget
Liedje Breeders Freed Pig is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Freed Pigmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Breeders Freed Pig downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Freed Pig in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.