Freed Pig


You were right
I was batteling you
trying to prove myself
I tried to bury you with guilt
I wanted to bring you down
I got nothing better to do
than pay too much atttention to you
It's sad but it's not your fault

Selfrighteous fool
I guess I lost that cool
Tapping till I drive you insane
Selfrighteous, never right
Setting back, so uptight
to tolerate me
the sphere I bring

Why, I was obsessed to bring you down
Watching your every move
Playing a little boy game
Always had something to prove
Waiting to cut you down
Making it hard to move
With only one thing to do
Tell me first to make it easy

Now you will be free
Now nothing depends on me
Tapping till I drive you insane

Now you will be free
No sick people to
I figure it has that warm
I thought I would never go
I thought I would never go

Freed pigCaptcha
Piosenkę Breeders Freed Pig przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Freed Pig, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Freed Pig. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Breeders Freed Pig w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.