Amazing Life


It's a b, b, beautiful world we've been given
From the top of the sky to the ocean
I'll never understand it all
It must be supernatural

It's a m, m, magical thing a starry night
Feel, feel so small under a billion light
Never understand it all
It must be supernatural
Amazing life
Amazing life

Flying higher than i've ever dreamed
From the top of the world I could scream
Amazing life
Amazing life

It's a colorful, colorful world painted so bright
Gonna wald on air, gonna take flight
I'll never understand it all
it must be supernatural
I wanna drink, drink, drink every drop of sunshine
Gotta smile on my face, I won't apologize
I'll never understand it all It must be supernatural

You're the burning in my heart that never dies, never dies
Without You here my world is black and white
Like a show without a stage
Like a storm without the rain
You're the one I can't replace
Need You be my side
Need You be my side

You're the reason for this amazingCaptcha
Widget
Liedje Britt Nicole Amazing Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Amazing Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Britt Nicole Amazing Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Amazing Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.