Safe


You keep tryin to get inside my head,
While I keep trying to lose the words you said
Can't you see I'm hangin by a thread,
To my life what I know, yeah I'm losing control and
Oh no, my walls are gonna break
So close, it's more than I can take
I'm so tired of turning and running away
When love ju--st isn't safe
(Your not safe, mmm-mm)

I'm strong enough, I've always told myself
I never want to need somebody else
But I've already fallen from that hill,
So I'm droppin that guard here's your chance at my heart and

Oh no, my walls are gonna break
So close, it's more than I can take
I'm so tired of turning and running away
When love ju-st isn't

Everything you want, but it's everything you need
It's not always happy endings but it's hap-py in betweeen
It's taken so long, so long to finally see
The other isn't worth the risk

Oh no, my walls are gonna breeeaakk
Oh no, my walls are gonna break
So close, it's more than I can take
So tired of turning and running away
When love ju-st isn't safe

Oh no, my walls are gonna break
So close, it's more than I can take
So tired of turning and running away
When love just isn't safe

Your not safe
And that's okayCaptcha
Widget
Liedje Britt Nicole Safe is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Safemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Britt Nicole Safe downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Safe in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.