Have Your Way


Feels like I've been here forever,
Why can't you just intervene?
Do you see the tears keep falling
I'm falling apart at the seems,
You never said the road would be easy
You said you would never leave,
And you never promised that this life isn't hard,
But you promised you'd take care of me,

So I'll stop searching for the answer,
I'll stop praying for an escape,
I'll trust you God with where I am
And believe you will have your way,
Just have your way,
Just have your way,

My friends and my family have left me,
And I feel so ashamed and so cold,
Remind me you take broken things,
And turn them into beautiful,

So I'll stop searching for the answer,
I'll stop praying for an escape,
I'll trust you God with where I am
And believe that you will have your way,
Just have your way,
Just have your way,

Even if my dreams have died,
Even if I don't survive,
I'll still worship you with all my life,
My life, yeah,
Whoa, oh, oh, oh,
Whoa, oh, oh, oh
Whoa, oh, oh, oh
Whoa, oh

And I'll stop searching for the answers,
I'll stop praying for an escape,
And I'll trust you God with where I am,
And believe that you will have you way,
Just have your way,
Just have your way, yeah
I know you will,
I won't forget,
Whoa, oh, oh
You love me,
Have your way,
YeahCaptcha
Widget
Liedje Britt Nicole Have Your Way is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Have Your Waymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Britt Nicole Have Your Way downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Have Your Way in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.