Like A Star


Been working overtime
And gettin' sick of these crazy games
I'll be a satellite
And wait for someone to enter my gaze

I see you like a star in the sky
And I love it
Yeah, the light in your eyes
And I wonder
When you're looking in mine
Do you see them
Like a star in the sky

You got me falling for ya
And I won't stop 'til I hit the clouds
See I don't wanna hide these feelings
Or even try to figure them out

Sparks flyin' all around
Electricity
Dance with me, dance with me
Ten feet of the ground
No gravity
Fly with me, fly with me

I see you like a star in the sky
And I love it
Yeah, the light in your eyes
And I wonder
When you're looking in mine
Do you see them
Like a star in the sky

I see you like a star in the sky
And I love it
Yeah, the light in your eyes
And I wonder
When you're looking in mine
Do you see them
Like a star in the sky

Way up high satellite
You and I identify

I see you like a star in the sky
And I love it
Yeah, the light in your eyes
And I wonder
When you're looking in mine
Do you see them
Like a star in the sky

I see you like a star in the sky
And I love it
Yeah, the light in your eyes
And I wonder
When you're looking in mine
Do you see them
Like a star in the sky

I see you like a star in the sky
And I love it
Yeah, the light in your eyes
And I wonder
When you're looking in mine
Do you see them
Like a star in the sky

Sparks flyin' all around
Electricity
Dance with me, dance with me
Ten feet of the ground
No gravity
Fly with me, fly with meCaptcha
Liedje Britt Nicole Like A Star is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Like A Starmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Britt Nicole Like A Star downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Like A Star in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.