Look Like Love


Have you ever felt, OH.
Like you just, just rushin' through life
Like you don't have time for your friends or the world outside
Well, I've been there

We gotta slow it down
Take a look around
When we gonna stop
When we gonna stop runnin', runnin'

It's keeping you and me
From who we need to be

I wanna look like love
Be more than just enough
For the hearts that are broken, coming undone
It's up to you and me
to leave a legacy
If we're all they ever see
I wanna look like, look like love
I wanna look like, look like love

Let me be the first to admit
There are days that I just don't have the strength to give
Don't wanna stay there
Looking at me missin' everything
When we gonna stop
When we gonna stop runnin', runnin'
Instead of doing nothing
We gotta do something

If I believe there's a Savior
Is the proof in me
Is He alive and breathing
Is He what they'll remember
Is He what they see
When they look at me

Do I look like, look like love
Do I look like, look like loveCaptcha
Widget
Liedje Britt Nicole Look Like Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Look Like Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Britt Nicole Look Like Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Look Like Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.