Songtekst van Bruce Hornsby: Jacob's Ladder (live Version)

Jacob's Ladder (live Version)


I met a fan dancer down Southside Birmingham
She was running from a fat man selling salvation in his hand
She said he's tryin' to save me but I'm doin' alright, the best that I can
Oh no, just a pair of fallen angels tryin' to get through the night

Step by step, one by one, higher and higher
Step by step, one by one, we're climbing Jacob's Ladder

Comin' over the airwaves, the man says I'm overdue
Sing a song, send some money, join the chosen few
Yes, mister I'm not in a hurry and I don't want to be like you, no, no
All I want from tomorrow is to get it better than today

Step by step, one by one, we're climbing, climbing
Step by step, one by one, we're climbing Jacob's Ladder
Climbing, climbing, climbing Jacob's Ladder

All I want from tomorrow is to get it better than today

Step by step, one by one, we're climbing, climbing
Step by step, one by one, we're climbing Jacob's Ladder
Climbing Jacob's Ladder, Jacob's Ladder

Step by stepCaptcha
Widget
Liedje Bruce Hornsby Jacob's Ladder (live Version) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jacob's Ladder (live Version)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bruce Hornsby Jacob's Ladder (live Version) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jacob's Ladder (live Version) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.