Songtekst van Bruce Hornsby: Jacob's Ladder (live)

Jacob's Ladder (live)


I met a fan dancer down in southside Birmingham
She was running from a fat man selling salvation in his hand
She said he's tryin' to save me
But I'm doin' alright, the best that I can
Just a pair of fallen angels tryin' to get through the night

Step by step, one by one, higher and higher
Step by step, one by one, climbing Jacob's ladder

Comin' over the airwaves the man says I'm overdue
Sing a song, send money, join the chosen few
But mister I'm not in a hurry, and I don't want to be like you
All I want from tomorrow is to get it better than today

Step by step, one by one, higher and higher
Step by step, one by one, climbing Jacob's ladder

All I want from tomorrow is to get it better than today
Step by step, one by one, higher and higher
Step by step, one by one, climbing Jacob's ladderCaptcha
Widget
Liedje Bruce Hornsby Jacob's Ladder (live) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jacob's Ladder (live)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bruce Hornsby Jacob's Ladder (live) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jacob's Ladder (live) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.