Doloris Charisma


"To blindly believe Shall be the whole of your law"
"Love under the siege of faith"

Bowed before idols of dust:
breathe the air of submission !

For when Eternity expires
you'll stand before them Naked in your Sins
Is this the reward for a life of adoration ?
The idols of lies need silent adorers
Is this the price of your Countless humiliations ?
The idols of flesh need weak adorers

Human garbage
human ashes
human pain
By gods of powder dismissed !

To obey is to suffer
to love is to conquer
to kill is to adore then

As wolves among sheeps we are huntingCaptcha
Liedje Canaan Doloris Charisma is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Doloris Charismamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Canaan Doloris Charisma downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Doloris Charisma in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.