Remembrance


Small cold drips Called your name in vain
Chromatic signs Red on grey
in elusive Opium scent vanished

Ho aperto il mio cuore invano
Sangue ed una croce spezzata
arresi ormai al vento della monotonia
Noi siamo il passato, vuote le lacrime
e dolce il triste profumo di nulla

Small cold drips cracked the shell
Walking on our faces like
lilium scent dressed demonsCaptcha
Liedje Canaan Remembrance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Remembrancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Canaan Remembrance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Remembrance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.