Songtekst van Canadian Bush Party: Duct Tape Saved My Life (but Bondo? Saved My Car)

Duct Tape Saved My Life (but Bondo? Saved My Car)


Driving north on 16 west, next to the girl I think smells the best
We hear a rattle, and then we hear a hum,
Sound of metal on concrete sounds like a tin drum
Chorus:
Duct tape saved my life but bondo saved my car
9 and a half weeks ago last Saturday night,
Like two hyenas in the night
I had a girl in the dark and gloomy place,
She had that look strewn across her pink face,
I fumbled about for an appropriate cover,
Found a wrapper but not another,
But I knew I had a godsend in my trunk so I wrapped him up from back to
Front

Well I still drive a Civic through the streets of this city,
Held together but not lookin too pretty
Just last tuesday I think it was the 5th,
Hit a Volvo and boy he was pissed
Bridge:
Bumper of bondo passed through side impact beam,
Broke up seats, headlights and everything in betweenCaptcha
Liedje Canadian Bush Party Duct Tape Saved My Life (but Bondo? Saved My Car) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Duct Tape Saved My Life (but Bondo? Saved My Car)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Canadian Bush Party Duct Tape Saved My Life (but Bondo? Saved My Car) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Duct Tape Saved My Life (but Bondo? Saved My Car) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.