Songtekst van Canadian Bush Party: My Favorite Dominatrix

My Favorite Dominatrix


She thinks Curly-Joe was the smartest of all Stooges
She dont talk to Elvis, much any more
She thinks Mt Rushmore is natures greatest gift to man
She dont read books with words she dont understand

Chorus: She's my favorite dominatrix
She's a hellion in gold chain
She's my favorite dominatrix
Drives me to drink, drives me insane

She dont yell across the mall "Hey stupid" at you
Cuz she thinks you can read her mind
And after all she might be right
Cuz you always know when she thinks you are full of it

Chorus

I swear she hides my car keys when I'm not around
and she must be puting something in my coffee

Chorus

She thinks Curly-Joe was the smartest of all Stooges
And you know she might be right?
She dont talk to Elvis, much any more
He dont call and she refuses to write

Repeat ChorusCaptcha
Liedje Canadian Bush Party My Favorite Dominatrix is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Favorite Dominatrixmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Canadian Bush Party My Favorite Dominatrix downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Favorite Dominatrix in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.