Songtekst van Cannibal Corpse: Blowtorch Slaughter

Blowtorch Slaughter


Scourged through searing
Incandescence
Melt together
Fire torture brings me intense pain

Pre-destined to incinerate
The flesh is dripping from my face
My limbs and torso mold as one as my
blood is boiling

Blowtorch slaughter
Bodily capitiluation
Blowtorch slaughter

Blowtorch slaughter
Merciless disintegration

Pre-destined to incinerate
The flesh is dripping from my face
My limbs and torso mold as one as my
blood is boiling

Conflagration through my viens
Desensitized, charring skin, burnt within, branded
soul, torrid cruelity

Dwidle away, glowing heat to mutilate
Head set ablaze, consumed in fames I burn
to the ground
Blowtorch slaughter

Pre-destined to incinerate
The flesh is dripping from my face
My limbs and torso mold as one as my
blood is boiling

Blowtorch slaughter
Merciless disintegration
Fire torture takes me to my endCaptcha
Liedje Cannibal Corpse Blowtorch Slaughter is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blowtorch Slaughtermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cannibal Corpse Blowtorch Slaughter downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blowtorch Slaughter in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.