RESH


You need my lethal dosage
That deadly poison that flows through your veins
Little by little get's worse every time
Your life goes down the drain

Your mind is overshadowed
Ruins remain through your system
Your blood is in my hands
I feed on your lack of wisdom

[chorus]

Resh
Resh

Flashbacks become a habit
Your mind is on a lease
Devoured inch by inch
Devoured piece by piece

[chorus]

Resh
Resh
Rudely enjoyed suicidal habits

[solo]

Now that I own you
Disconected your soul from your mind
Put you to death made you new
gave you a taste of my wine
You dwell within my evil
You are troubled you are in pain
Too late can't get out of here
Your sacrifice becomes my gain

[chorus]Captcha
Widget
Liedje Cardinal Sin RESH is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied RESHmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cardinal Sin RESH downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje RESH in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.