Attention Please


your attention please, all passangers
with confusion and comfort we devout our lies
but your reality has consequence
escape in front or behind me
down the center we score your slide

won't someone tell me why the hell we try to cover it up
oh god, there's got to be another way
some kind of system to help me get close to my soul
when out of darkness came a light from inside you
it's inside me
they tell you who you are
and who you want to be
the line's been drawn
whose side you on?

won't someone tell me how we live to be seventy-five?
oh god, there's got to be another way
some kind of system to tell me how i'm supposed to survive
when out of darkness came a light from inside you
it's inside me
they tell you who you are
and who you want to be
line's been drawn
whose side you on?
whose side you on?

your attention please, all passangers
with confusion and comfort we devout our lies
but our reality has consequence
escape in front or behind me
down the center we score your slide

your attention please
some attention

your attention please, all passangers
with confusion and comfort we devout our lies
but your reality has consequence
escape in front or behind me
down the center we score your slideCaptcha
Widget
Liedje Caroline's Spine Attention Please is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Attention Pleasemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Caroline's Spine Attention Please downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Attention Please in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.