You and Me


you and me
we're like the fire in the trees
we're like the pollen in the breeze,
summer with a freeze
you and me
you and me
we're like the fire in the trees
we're like the pollen in the breeze,
summer with a freeze
you and me

there is something you should know
something you should think about
where you wanna go?
do you want me in or want me out?
i got stuff to do that's got nothing to do with you
i want to let you know, i'm really very tired of
you and me
(i want you to come close)
we're like the fire in the trees
(i want you to come close)
we're like the pollen in the breeze,
summer with a freeze
you and me (i want you to come close)
there is something you should know
something you should think about
where you wanna go?
do you want me in or want me out?
i got stuff to do that's got nothing to do with you
i want to let you know, i'm really very tired of
you and me
(i want you to come close)
we're like the fire in the trees
(i want you to come close)
we're like the pollen in the breeze,
summer with a freeze
you and me (i want you to come close)
i know that yesterday is over
today i gotta deal with
how tomorrow might suck
suck if you don't understand the way it oughtta be
it's got alot to do with me
i want to let you know i'm really very tired of
you and me
(i want you to come close)
we're like the fire in the trees
(i want you to come close)
we're like the pollen in the breeze,
summer with a freeze
you and me (i want you)
you, me, i want you to come close
we're like a cracker without cheese
i can never get close enough to youCaptcha
Liedje Caroline's Spine You and Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You and Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Caroline's Spine You and Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You and Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.