Songtekst van Caroline's Spine: Deep In Your Wake

Deep In Your Wake


well i know your name
i call it out several times a day
you'll find me gone down deep in your wake
am i the only one out here?
cause i was unclear
when i said i had absolutly no idea
how it felt to go overboard
am i the only one out here waving my arms?
because i don't know just who you fell for
there must be others lying in vain
or am i the only one deep in your wake?

and you seem so immune
use your gentle word to hide
you needed to consume
and what's left will go overboard
am i the only one out here waving my arms?
because i don't know just who you fell for
there must be others lying in vain
or am i the only one deep in your wake?

am i the only one
never ever see you this old
never ever see
here i am

here i waving my arms
because i don't know just who you fell for
there must be others lying in vain
or am i the only one waving my arms?
because i don't know just who you fell for
there must be others lying in vain
or am i the only one deep in your wake

am i the only one?
am i the only one deep in your wake?Captcha
Widget
Liedje Caroline's Spine Deep In Your Wake is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Deep In Your Wakemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Caroline's Spine Deep In Your Wake downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Deep In Your Wake in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.