Songtekst van Closet Monster: The Anti-Racist Sing-A-Long

The Anti-Racist Sing-A-Long


Fuck racism
Fuck that brain-dead scum
Fucking boneheads too
Go fuck em all to hell
Fucking bigotry its to 1770's this is the year 2001
So this is relevant how come?
The fact that I might need to remind you,
that racism is ridiculous
justifies the premise for us writing this song
So everyone please sing along FUCK RACISMCaptcha
Liedje Closet Monster The Anti-Racist Sing-A-Long is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Anti-Racist Sing-A-Longmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Closet Monster The Anti-Racist Sing-A-Long downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Anti-Racist Sing-A-Long in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.