Alive


This is the feeling of my life
I wanna be with you now
I wanna have you with me
Always forever and you
You will be one for me now
And I can see that
Mow mow mow mow

You came through the door
You came through it all
One step further and
I will lose it all
Everything you said
Everything was so right

I was in your eyes
You were in my mind
When you took my hand
And we start to dance
I just can't believe
That it's you and me now

I'm alive
For the first time in my life
I just know that I'm alive
I wanna dance the night away
I'm alive
I'll always be there by your side
I just know that I'm alive
This is the feeling of my life
I'm alive

You're reality
You're my fantasy
I just can't believe
This is happening
Crossed my fingers and
I can see that is true

I was in your eyes
You were in my mind
When you took my hand
And we start to dance
I just can't believe
That it's you and me now

I'm alive
For the first time in my life
I just know that I'm alive
I wanna dance the night away
I'm alive
I'll always be there by your side
I just know that I'm alive
This is the feeling of my life
I'm alive

(This is the feeling of my life

I wanna be with you now
I wanna have you with me)

I'm alive

(You will be one for me now

And I can see that
Mow mow mow mow)

For the first time in my life
I know that I'm in love
I wanna dance the night away
I'm alive

And I want to
"?cause I need you
I just got to be beside you
For you really make my dreams come true

I'm alive
For the first time in my life
I just know that I'm alive
I wanna dance the night away
I'm alive
I'll always be there by your side
I just know that I'm alive
This is the feeling of my life
I'm aliveCaptcha
Liedje Da Buzz Alive is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Alivemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Da Buzz Alive downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Alive in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.