Songtekst van Dean Martin: I'm Forever Blowing Bubbles

I'm Forever Blowing Bubbles


I'm forever blowing bubbles
Pretty bubbles in the air
They fly so high, nearly reach the sky
Then like my dreams they fade and die

Fortune's always hiding
I've looked everywhere
I'm forever blowing bubbles
Pretty bubbles in the air

I'm f-f-forever b-b-blowing bubbles
Pretty bubbles in the air
They f-f-fly so high, nearly reach the sky
Then in my d-d-dreams they fade and d-d-die

Fortune's always hiding
I've looked everywhere
I'm f-f-forever b-b-blowing bubbles
Pretty bubbles in the air

I'm forever blowing bubbles
Pretty bubbles, no more troubles
Pretty bubbles in the airCaptcha
Liedje Dean Martin I'm Forever Blowing Bubbles is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'm Forever Blowing Bubblesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dean Martin I'm Forever Blowing Bubbles downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'm Forever Blowing Bubbles in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.